Finlands Fotografiska Museum

17.1.2020–24.5.2020

 Inträde med Museikortet
Utställning

Registrering av kroppen – det finländska passets historia

Finlands fotografiska museum är ett museum för både kulturhistoria och konstfotografi.

Passet fungerar som ett dokument som öppnar dörrar enbart om människokroppen är kopplad till det på ett tillförlitligt sätt. Utvecklingen av identifikationsmetoderna och den ökade övervakningen har lett till att kroppens förhållande till passet varit i ständig förändring.

På 1800-talet registrerades knappast andra uppgifter om passets innehavare än namnet. Fotografiet blev ett viktigt verktyg för identifiering när ett relativt informellt fotografi införlivades i passet i början av 1900-talet. Fotografiet kompletterade den beskrivning av personens fysiska kännetecken som tidigare varit sättet att registrera uppgifter om kroppen i passet.

Först efter andra världskriget standardiserades passfotot som en egen noggrant avgränsad bildtyp, med rötter i kriminalistik och antropometri. Den biometriska identifieringen har med tiden blivit allt precisare, och numera görs den alltmer i maskinläsbar form.

Passet fungerar fortfarande både som identifikationsdokument och som rekommendationsbrev, men vem som beviljas pass är politiskt laddat. Vid gränskontrollerna anses inte allas rekommendationer likvärdiga, och vissas dokument synas noggrannare än andras.

Passet berättar i synnerhet om beviljaren: vem anses tillförlitlig, på vilka grunder och med hänvisning till vilken information. Dess historia avslöjar hur rätten att passera har bedömts under tidernas gång. Har man litat på innehavarens ord, utseende eller på informationen i dokumentet? Och har man ansett en annan människa eller en delvis automatiserad dator vara en tillförlitlig bedömare?

Hannele Rantalas installationsverket Utan namn tillhör också i utställningen. Verket består av bilder från ett pappersnegativarkiv på en passfotostudio i Helsingfors 1937–1977. Det är svårt att identifiera personerna utifrån negativen och därför har bilderna märkts med ett rött eller grönt arkivnummer på baksidan. I installationen formar bilderna en grupp av människor vilkas identitet göms bakom siffror. Ur konstnärens perspektiv förlorar människan sitt människovärde när hon blir ett nummer, en kontrollerbar helhet.

Numrering och taxonomisk klassificering är något fundamentalt för varje organiserat samhälle. Förfarandet kan bevilja privilegier eller ställa gränser – med hjälp av det strävar man också efter att avlägsna individer som avvisats av samhället.

Verket som ingår i Fotografiska museets samlingar hängdes för första gången upp som en performativ process på museets utställning Katsoa vai nähdä (Titta eller se) 2006, när konstnären hängde upp bilderna på väggarna i ett rum öppet för alla.


Utställningen har gjorts av projektet Banaali valvonta (Banal kontroll), finansierat av Finlands Akademi, och Finlands fotografiska museum. Den har kuraterats av biträdande professor Asko Lehmuskallio och forskaren Paula Haara vid Tammerfors universitet samt av intendenten Tiina Rauhala, kuratorpraktikanten Anna Björklund och samlingsamanuensen Max Fritze på Finlands fotografiska museum.

Berätta för dina vänner!

Print version

Voit ostaa Museokortin tästä museokohteesta tai verkosta

Museets kontaktuppgifter

Finlands Fotografiska Museum
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

(09) 6866 3621

Museets hemsida

Inträdesavgifter

Inträde med Museikortet
Inträde med Museikortet

10/5/0 €. Museokortilla ilmainen sisäänpääsy.

Betalningssätt

käteinen, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit, Museokortti, kulttuurisetelit

 • facebook
 • twitter
 • instagram

Öppet

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valtion ja kuntien museot ovat suljettuina 13. huhtikuuta saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositellaan toimivan samoin.

Näyttelyn tekstit kielillä

MUSEER NÄRA MÅLET

 • HAM Helsingfors konstmuseum
   
   

  HAM Helsingfors konstmuseum

  Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk.

   
 • Designmuseet
   
   

  Designmuseet

  Museet som är internationellt uppskattat är ett riksomfattande specialmuseum för finsk design.

   
 • Nationalmuseum
   
   

  Nationalmuseum

  Finlands historia från förhistoria till nutid.

   
 • Naturhistoriska Centralmuseet, Naturhistoriska museet
   
   

  Naturhistoriska Centralmuseet, Naturhistoriska museet

  Utställningarna på naturhistoriska museet berättar om naturens mångflad i Finland och i den övriga världen.

   
 • Amos Rex
   
   

  Amos Rex

  Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nutid och framtid möts.

   
 • Tempelplatsens kyrka
   
   

  Tempelplatsens kyrka

   
 • Villa Hagasund
   
   

  Villa Hagasund

  Den charmfulla Villa Hagasund är belägen intill Finlandiahuset nära Tölöviken.

   
 • Konstmuseet Ateneum
   
   

  Konstmuseet Ateneum

  Ateneum är landets mest välkända museum och den finska konstens hem. Stängt tills vidare i enlighet med...

   
 • Museet för Nutidskonst Kiasma
   
   

  Museet för Nutidskonst Kiasma

  Kiasma är nutidskonstens hem och alla är välkomna.

   
 • Teatermuseet
   
   

  Teatermuseet

  Teatermuseets utställningar tar besökarna med till teatern och dess bakre utrymmen för att se och uppleva vad...

   
 • Hotell- och restaurangmuseet
   
   

  Hotell- och restaurangmuseet

  Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk...

   
 • Konstmuseet Sinebrychoff
   
   

  Konstmuseet Sinebrychoff

  Värdefull konst i bryggeriägärens hem.

   
 • Helsingfors Konsthall
   
   

  Helsingfors Konsthall

  Samtidskonst och design sedan 1928.

   
 
 
 
 
 
.